Letní balíčky jsou tu!

Máme pro Vás skvělou zprávu, přichystali jsme pro Vás nabídku zvýhodněných letních pobytů, které si nesmíte nechat ujít.

Všeobecné členské podmínky klubu Savannah Gold

 • Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., IČO: 643 58 267, se sídlem č.p. 64, 345 32 Česká Kubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492, je provozovatelem Trans World Hotelu Savannah, umístěném na adrese Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo.
 • Trans World Hotel Savannah poskytuje ubytovací služby a provozuje restauraci a wellness & spa centrum (dále společně jen „hotelové služby“).
 • V souvislosti s poskytováním hotelových služeb provozuje Trans World Hotel Savannah benefitní klub Savannah Gold, jehož účelem je poskytování výhod svým stálým klientům.
 • Členem benefitního klubu Savannah Gold se může stát každá osoba, která v  Trans World Hotelu Savannah při své první návštěvě využije hotelové služby v hodnotě alespoň 1000 Kč a která souhlasí se svým členstvím v benefitním klubu Savannah Gold a s těmito Všeobecnými členskými podmínkami (dále jen „zákazník“). 
 • Přihlašovací údaje do benefitního klubu Savannah Gold jsou zákazníkovi vygenerovány automaticky po odsouhlasení těchto Všeobecných členských podmínek. 
 • Při každé další návštěvě bude zákazníkovi za každých 1000 Kč, za které využije hotelové služby, automaticky k účtu připsán 1 benefitní bod.
 • Body lze sbírat výhradně za využívání hotelových služeb služeb nabízených Trans World Hotelem Savannah.
 • Za nasbírané benefitní body může zákazník využít pouze služby Trans World Hotelu Savannah, které jsou vyhrazené pro benefitní klub.
 • Benefitní body nelze vyplácet v hotovosti, a to ani v případě, kdy byly vyčerpány pouze částečně.
 • Benefity, jež byly objednány za benefitní body, je nezbytné vyčerpat v rámci jednoho pobytu v  Trans World Hotelu Savannah, nelze je rozdělit na více pobytů. 
 • Nasbírané benefitní body budou automaticky vymazány, nedojde-li během 12 po sobě jdoucích měsíců k aktivitě v podobě vyčerpání benefitních bodů využitím hotelových služeb prostřednictvím klubu Savannah Gold.
 • Členství v klubu Savannah Gold bude Trans World Hotelem Savannah automaticky ukončeno, pokud první přihlášení do účtu neproběhne do 6 měsíců od jeho vytvoření.
 • Trans World Hotel Savannah si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných členských podmínek. O těchto změnách budou členové informováni s předstihem 14 dnů před účinností této změny.
 • Tyto Všeobecné členské podmínky nabývají účinnosti 18. 6. 2018
 • Nezruší-li zákazník své členství do účinnosti změn, platí, že změny Všeobecných členských podmínek akceptuje.
 • Společnost TRANS WORLD HOTELS & ENTERTAINMENT, a.s., která Trans World Hotel Savannah provozuje, se zavazuje, že osobní údaje členů klubu Savannah Gold zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Veškeré informace o zpracování osobních údajů členů klubu Savannah Gold jsou dostupné na internetových stránkách [www.znojmo.twhotels.cz] a v tištěné podobě na recepci Trans World Hotelu Savannah a v jednotlivých pokojích tohoto hotelu.
 • Členům klubu Savannah Gold budou zasílány aktuální informace a akční nabídky (obchodní sdělení) formou e-mailu na registrovaný e-mail nebo poštou na adresu uvedenou v registračním formuláři.
 • Tyto Všeobecné členské podmínky klubu Savannah Gold se nevztahují na firemní klientelu.

Souhlasím se Všeobecnými členskými podmínkami klubu Savannah Gold.

Všeobecné členské podmínky klubu Savannah Gold ke stažení

Zaujala vás tato nabídka?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...