Letní balíčky jsou tu!

Máme pro Vás skvělou zprávu, přichystali jsme pro Vás nabídku zvýhodněných letních pobytů, které si nesmíte nechat ujít.

Ubytovací řád hotelu Savannah

 

Ubytovací řád hotelu Savannah

Hotel může ubytovat pouze řádně registrované hosty a poskytovat služby odpovídající hotelové kategorii ****.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny pokoje a vnitřní prostory hotelu jsou nekuřácké.

1. Po příjezdu na hotel musí host předložit platný průkaz totožnosti nebo pas vydaný vládou a opatřený fotografií. Na základě takového dokladu obdrží host hotelovou magnetickou kartu, která slouží jako klíč k přidělenému pokoji. Hosté mladší 18 let musí být v doprovodu dospělé osoby.

2. V případě, že host odmítne předložit svůj průkaz totožnosti, hotel není povinen ho ubytovat. Ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit v hotovosti nebo kreditní kartou v den příjezdu nebo v den odjezdu, pod podmínkou, že byl při přihlašování stanoven kredit. Platby na fakturu jsou povoleny v případě, že byla předem zaslána písemná žádost a vedení hotelu předem schválí odklad splatnosti kreditu. Hotel přijímá vouchery vystavené cestovními kancelářemi schválené hotelem a vouchery vystavené hotelem. Přihlášení u rezervací provedených v ten samý den, kdy se host přihlásí k pobytu, musí být zaplaceny v plné výši v hotovosti na celou dobu plánovaného pobytu, není-li platba zajištěna předložením kreditní karty.

3. Aktuální informace týkající se cen ubytování a služeb poskytovaných hotelem Vám kdykoliv milerád poskytne personál recepce. Kontaktovat jej můžete písemně prostřednictvím e-mailu Reception@hotel-savannah.com nebo telefonicky na telefonním čísle +420 515 284 084.

4. Není-li potvrzeno jinak, pokoj s nezajištěnou rezervací bude podržen pouze do 18:00.

5. Je-li hotelový host očividně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hotel si vyhrazuje právo odmítnout hosta ubytovat.

6. V případě onemocnění nebo zranění hosta hotel poskytne hostu zdravotní ošetření nebo případně zajistí převoz do nemocnice. Vzniklé náklady hradí host.

7. V den příjezdu jsou pokoje hostům k dispozici od 15:00. V den odjezdu je nutno se odhlásit do 11:00 (check-out), není-li jinak dohodnuto a odsouhlaseno hotelem.

8. Předčasný příjezd nebo pozdní odjezd je možný dle dostupné kapacity, za což může být účtován příplatek.

9. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemisťovat hotelové vybavení v pokoji nebo manipulovat s elektrickou sítí a zařízeními v pokoji.

10. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze elektrické spotřebiče určené pro osobní hygienu (holicí strojky, masážní strojky, atd.) nebo případně počítačové technologie. Používání prodlužovaček, otevřeného ohně, svíček a zábavní pyrotechniky v prostorách hotelu je zakázáno.

11. Hoteloví hosté mohou v hotelu využívat bezplatné wi-fi připojení k internetu (Palasinofreewifi).

12. Hoteloví hosté nesmí v hotelovém pokoji, restauraci nebo rekreačních prostorách hotelu včetně Wellness & Spa centra nechávat děti mladší 12 let bez dozoru dospělé osoby.

13. Z bezpečnostních důvodů je na chodbách a společných prostorách hotelu používán kamerový systém. Použití nahrávek se řídí platnými zákony na ochranu osobních údajů. Systém byl ohlášen a schválen Úřadem pro ochranu osobních údajů.

14. Hoteloví hosté mají volný přístup do Wellness & Spa centra, přičemž ostatní poskytované služby a ošetření jsou zpoplatněny. Vstup do kasina Palasino se řídí pravidly kasina, bližší informace získáte na recepci nebo v informačních materiálech v každém hotelovém pokoji.

15. V prostorách hotelu je zakázáno přenášet nebo skladovat zbraně.

16. Dobře vychovaní domácí mazlíčci jsou u nás vítáni za poplatek 20 € za pobyt na jedno domácí zvíře. Během Vašeho pobytu musí být domácí zvířata pod kontrolou a pokud by se ukázalo, že obtěžují ostatní hosty nebo zaměstnance, bude požadováno, aby náš hotel opustila. Areál hotelu může být použit k venčení, ale prosíme o úklid veškerého odpadu, který může Váš mazlíček zanechat. Vstup zvířat do Wellness & Spa centra je zakázán.

17. Hoteloví hosté musí dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00.

18. V případě ztráty nebo opětovného vydání magnetického klíče bude účtován poplatek 200 Kč.

19. Hotelová recepce poskytuje službu zapůjčení županu za poplatek 100 Kč za jeden župan. Za nevrácený župan bude účtován poplatek 1 000 Kč.

20. Hosté mají přístup k hotelovému sejfu, který mohou používat dle vlastního uvážení a na vlastní zodpovědnost. Hosté mohou uložit cenné předměty také na recepci.

21. Hotel poskytuje možnost parkování přímo u hotelu. Parkování pro hotelové hosty je zdarma. Parkoviště není hlídané a hotel nezodpovídá za škody, osobní majetek ponechán ve vozidle ani za odcizení vozidla.

22. Obsah minibaru není zahrnut v ceně hotelového pokoje. Konzumaci prosím vyplňte do formuláře, který je k dispozici na pokoji, formulář podepište, předložte na recepci při odjezdu a uhraďte.

23. Hoteloví hosté jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. V případě porušení Ubytovacího řádu si hotel vyhrazuje právo okamžitě ukončit ubytování hosta. Host je i nadále finančně zodpovědný za veškeré poplatky a škody způsobené do doby jeho předčasného odjezdu.

24. Host je finančně zodpovědný za veškeré škody jím způsobené na hotelovém majetku během jeho pobytu. 

25. V celém hotelu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, včetně zapalování zápalek nebo zapalovačů. Porušení tohoto nařízení je penalizováno jak peněžitou pokutou 10.000 Kč, tak vyloučením z budovy hotelu a zrušením jakékoliv rezervace včetně možnosti využití hotelového zařízení. Osobám, které tyto předpisy poruší, bude účtována plná cena pobytu včetně případných vzniklých škod. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách k tomu určených.

26. Hoteloví hosté jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, kterými se řídí provoz hotelu a kontakt s dalšími hotelovými hosty, zejména v souvislosti s bezpečím dalších hostů. Kromě tohoto Ubytovacího řádu se práva a povinnosti hotelu a hostů řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro ubytovací služby hotelu Savannah.

27. Veškeré další záležitosti výslovně neuvedené v tomto Ubytovacím řádu se řídí platnými zákony České republiky a interními předpisy hotelu.

28. Vedení hotelu uvítá jakékoliv návrhy hostů, které mohou vést ke zlepšení provozu hotelu a bezpečnosti.

29. Každý ubytovaný host je oprávněn pro účely vyřešení spotřebitelských sporů podat podnět k mimosoudnímu řešení sporu u řídícího orgánu; kontaktní údaje níže:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – Oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorčí orgán dohlížející na ochranu spotřebitelů, jehož činnost se řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, a jinými zákonnými předpisy. Web stránky České obchodní inspekce jsou: www.coi.cz.

V souladu s ustanoveními §1837, písmeno j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ubytovaná osoba, jakožto spotřebitel, není oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení plnění poskytuje v určeném termínu.

Přejeme Vám příjemný pobyt.

Ubytovací řád je platný od 1. června 2023

Hotel Savannah
Chvalovice-Hatě 198
CZ  - 669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 284 084
Email:
Reception@hotel-savannah.com